The 21st International Conference on Boundary Element and Meshless Techniques (BeTeq) & The 6th International Workshop on Meshless Methods (IWMM)
The 21st International Conference on Boundary Element and Meshless Techniques (BeTeq) & The 6th International Workshop on Meshless Methods (IWMM)
The 21st International Conference on Boundary Element and Meshless Techniques (BeTeq) & The 6th International Workshop on Meshless Methods (IWMM)
The 21st International Conference on Boundary Element and Meshless Techniques (BeTeq) & The 6th International Workshop on Meshless Methods (IWMM)
Registration Submit Abstract

Committee


 

21st International Conference on Boundary Element and Meshless Techniques

Conference Chairs

 

Ferri M H Aliabadi

Zhenhan Yao

Executive Chairs

 

Zhuojia FU

Pihua Wen

 

International Academic Committee (Sorted by Last Name)

Ferri M H Aliabadi (UK)

Carlos J S Alves (Portugal)

Masahiro Arai (Japan)

Elena Atroshchenko (Australia)

Zhenning Ba (China)

I. Benedetti (Italy)

Yanchuang Cao (China)

CS Chen (USA)

Haibo Chen (China)

Haolong Chen (China)

Leilei Chen (China)

Shenshen Chen (China)

Weiqiu Chen (China)

Yongqiang Chen (China)

Zhen Chen (USA)

Alex Cheng (USA)

Changzheng Cheng (China)

Yumin Cheng (China)

A. Cisilino (Argentina)

Fangsen Cui (Singapore)

Miao Cui (China)

Baodong Dai (China)

M. Denda (USA)

Leiting Dong (China)

Boyang Ding (China)

Chunying Dong (China)

N. Dumont (Brazil)

Ryuji Endo (Japan)

Chia-Ming Fan (Taiwan, China)

Jinlong Feng (China)

Weizhe Feng (China)

Wenjie Feng (China)

Zhuojia Fu (China)

Yong Gan (China)

F García Sánchez (Spain)

Cunfa Gao (China)

Haifeng Gao (China)

Xiaowei Gao (China)

Yan Gu (China)

Yuantong Gu (Australia)

Pai-Chen Guan (Taiwan, China)

Zhongwei Guan(UK)

Ran Guo (China)

Zhao Guo (China)

Yiqian He (China)

M.R. Hematiyan (Iran)

Sohichi Hirose (Japan)

Benny YC Hon (Hong Kong, China)

Dean Hu (China)

Jingfang Huang (USA)

Qibai Huang (China)

Qingxue Huang (China)

Yuusuke Iso (Japan)

A. Kassab (USA)

Cheng-Yu Ku (Taiwan, China)

Kikuo Kishimoto (Japan)

Kunpang Kou (Macau, China)

Ming-Gong Lee (Taiwan, China)

Tsung-Lin Lee (Taiwan, China)

Jun Lei (China)

Ming Li (China)

Rui Li (China)

Xiaolin Li (China)

Leevan Ling (Hong Kong, China)

Ji Lin (China)

CS Liu (Taiwan, China)

Deyi Liu (China)

Gui-Rong Liu (USA)

Moubin Liu (China)

Yan Liu (China)

Yinghua Liu (China)

Yijun Liu (China)

Zhaowei Liu (UK)

Zhongxian Liu (China)

Jun Lv (China)

Hang Ma (China)

V. Mallardo (Italy)

V. Mantic (Spain)

L Marin (Romania)

Toshiro Matsumoto (Japan)

E. Mesquita (Brazil)

A. Millazo (Italy)

Naoshi Nishimura (Japan)

Zhongrong Niu (China)

Ernian Pan (USA)

Haifeng Peng (China)

Hongmei Peng (China)

E. Pineda (Mexico)

Zhenghua Qian (China)

Qinghua Qin (Australia)

Taiyan Qin (China)

Keliang Ren (China)

L. Rodriguez-Tembleque (Spain)

A. Saez (Spain)

Takahiro Saitoh (Japan)

Bozidar Sarler (Slovenia)

A. Sellier (France)

Z. Sharif Khodaei (UK)

Guangxian Shen (China)

Shengping Shen (China)

Y. Shiah (Taiwan)

J Sladek (Slovakia)

V Sladek (Slovakia)

P. Sollero (Brazil)

Chongmin Song (Australia)

E Strelnikova (Ukraine)

Cheng Su (China)

Y Sun (China)

Antonio J.B. Tadeu (Portugal)

A Taigbenu (South Africa)

JCF Telles (Brazil)

Rabczuk Timon (Germany)

Jon Trevelyan (UK)

Decheng Wan (China)

Haitao Wang (China)

Bin Wang (China)

Dongdong Wang (China)

Hui Wang (China)

Lihua Wang (China)

Pihua Wen (UK)

Jinyou Xiao (China)

Guizhong Xie (China)

Yufeng Xing (China)

Fei Xu (China)

Zaiyou Yan (China)

Jianjun Yang (China)

Kai Yang (China)

Yang Yang (Macau, China)

Linquan Yao (China)

Weian Yao (China)

Zhenhan Yao (China)

Wenjing Ye (Hong Kong, China)

Bo Yu (China)

Dehao Yu (China)

Aman Zhang (China)

Chuanzeng Zhang (Germany)

Guiyong Zhang (China)

Jianming Zhang (China)

Jun Zhang (China)

Tao Zhang (China)

Xiong Zhang(China)

Yaoming Zhang (China)

Minghao Zhao (China)

Baojing Zheng (China)

Changjun Zheng (China)

Hui Zheng (China)

Yonggang Zheng (China)

Fenglin Zhou (China)

Huanlin Zhou (China)

Jialin Zhu (China)

Xiaoying Zhuang (China)

Minsong Zou (China)

Sixth International Workshop on Meshless Methods (IWMM)

Chairs

 

CS Chen

Benny YC Hon

Ji Lin

 

Vice Chairs

 

Chia-Ming Fan

Zhuojia Fu

   

 

International Academic Committee (Sorted by Last Name)

Leilei Cao (China)

Yanhua Cao (China)

CS Chen (USA)

Denghong Chen (China)

Jeng-Tzong Chen (Taiwan, China)

Alexander H.-D. Cheng (USA)

Youkou Dong (China)

Fangfang Dou (China)

Qinglin Duan (China)

Chiaming Fan (Taiwan, China)

Wenjie Feng (China)

Zhuojia Fu (China)

Wataru Fujisaki (Japan)

Xiangyang Gao (China)

Xiao-Wei Gao(China)

Yan Gu (China)

Fei Han (China)

Lisha He (China)

Benny Y.C. Hon (Hong Kong, China)

Xicheng Huang (China)

Dan Huang (China)

Chieh-Sen Huang (Taiwan, China)

Shouyan Jiang (China)

Z.W. Jiang (China)

Andreas Karageorghis (Cyprus)

Jiawei Lee (Taiwan, China)

YT Lee (Taiwan, China)

Min Lei (Hong Kong, China)

Xiaoqin Lei (China)

Zuxiang Lei (China)

Jing Li (China)

Po-Wei Li (Taiwan, China)

Weiwei Li (China)

Yan Li (China)

Yanping Lian (China)

Yingjie Liang (China)

Ji Lin(China)

Hantao Liu (China)

Qingguo Liu (Slovenia)

Tzon-Tzer Lu (Taiwan, China)

Geni Mamtimin (China)

Wenzhen Qu (China)

Genhua Shi (China)

Hongguang Sun (China)

Linlin Sun (China)

Zheng Sun (China)

Shan Tang (China)

Zhaolu Tian (China)

Chia-Cheng Tsai (Taiwan, China)

Fajie Wang (China)

Fuzhang Wang (China)

Lei Wang (China)

Yong Wang (USA)

Xing Wei (China)

Pihua Wen (UK)

Longtao Xie (China)

Wenxiang Xu (China)

Jianjun Yang (China)

Yang Yang (China)

Wenshan Yu (China)

Aman Zhang (China)

Xiong Zhang (China)

Zhaozhong Zhang (China)

Hong Zheng (China)

Hui Zheng (China)

Huiqing Zhu (USA)

Advisory Committees

Chair

     

Yuan Wang

     

Members

     

Chengbin Du

Xiaofan Gou

Dan Huang

Wenxiong Huang

Dong Lei

Genhua Shi

Deshun Yin

Tiantang Yu

Qing Zhang

 

 

 

 

Local Organizing Committee

Chair

     

Zhuojia Fu

Ji Lin

Xuan Wu

 

Members

     

Qiang Xi

Wenzhi Xu

Wenhui Chu

Hao Yu

Yuhui Zhang

Jinge Bai

Jiabin Song

 

Contact Information

Qiang Xi     +86 18251820705

Yuhui Zhang  +86 18260053332

For inquiries please send emails to beteqiwmm2020@163.com

Log in Sign up Registration Submit